سرطان

گیاهان دارویی موثر در بهبود سرطان

واژه لاتین (Cancer)، به معنی (خرچنگ) است که در فارسی به آن (سرطان) به همین معنی گفته می شود و (چنگار) هم نامیده شده است زیرا آن را بیماری ای می دانسته اند که با زخم و ورم و برآمدگی هایی در داخل یا خارج بدن همراه است که به پای خرچنگ (چنگار) شباهت دارد. این بیماری را در زبان فارسی، (هزار چشمه) هم نامیده اند اما همان گونه که می دانیم هیچ یک از این اسامی جنبه ی علمی ندارند.

سرطان cancer
سرطان cancer

در علم پزشکی نئوپلاسم بدخیم (malignant neoplasm) نامیده میشود. نئوپلاسم، واژهای یونانی است که از ترکیب «neos» به معنی جدید و «plasma» به معنی تشکیل شدن به وجود آمده و عبارت است از هر نوع رشد غیرطبیعی بافت جدید، اعم از خوش خیم یا بدخیم، و به ویژه از نوعی که در آن، تکثیر سلولی کنترل نشده و پیشرونده است. بنابراین، «نئوپلاسم» که به آن، «تومور» (tumor) هم گفته می شود می تواند «خوش خیم» (benign) یا بدخیم (malignant) باشد که در صورت بدخیم بودن ، معادل با «سرطان» است.

بیش از ۱۰۰ نوع از این بیماری وجود دارد سرطان ها گروهی از بیماری ها هستند که در آنها، در تعدادی از سلول ها رشد کنترل نشده (تقسیم بیش از محدوده طبیعی)، تهاجم (تجاوز به بافت های مجاور و تخریب آنها) و گاهی متاستاز (metastasis، گسترش به سایر نقاط بین از راه لنف یا خون) دیده میشود سه ویژگی بدخیم مزبور، یعنی رشد کنترل نشده، تهاجم و متاستاز سرطان ها را از تومورهای خوش خیم که خود محدود شونده هستند مهاجم نیستند و گسترش پیدا نمی کنند افتراق میدهد. اکثر سرطان ها باعث ایجاد تومور می شوند ولی بعضی از آنها مثل لوسمی (سرطان خون) با ایجاد تومور همراه نیستند.

گیاهان و میوه جات زیر هرکدام در درمان سرطان خاصی کاربرد دارند:

نمایش یک نتیجه