آنژین صدری

آنژین صدری و گیاهان دارویی مؤثر در درمان آن

آنژین صدری دو نوع دارد، پایدار و ناپایدار. آنژین صدری پایدار (stable angina pectonis) به نوعی درد قفسه سینه گفته میشود که به صورت ناراحتی مزمن فعالیتی قابل پیش بینی بروز می کند این درد همواره (به شکل بدون تغییر) شروع میشود و خاتمه پیدا می کند. درد در اثر فعالیت فیزیکی یا استرس عاطفی آغاز می شود و ۵ تا۱۰ دقیقه طول می کشد و با استراحت با مصرف قرص نیتروگلسیرین زیر زبانی خاتمه می یابد.

آنژین صدری در اثر کم خونی (ایسکمی) موقتی عضله قلب (میوکارد) ایجاد می شود. اغلب بیماران از ایجاد درد واقعی شکایت نمی کنند بلکه از احساس ناراحتی سینه در ناحیه زیر استخوان جناغ شکایت دارند. این ناراحتی ممکن است به پشت، گردن، فک، بازوها یا بالای شکم انتشار پیدا کند. معمولاً احساس ناراحتی در بالای فک یا قسمت پایین شکم ناشی از آنژین صدری نیست. درمان عبارت است از تجویز اسپیرین، نیتروگلیسیرین زیر زبانی و داروهای ضد ایسکمی. از بیماران در اثر مواجهه با هوای سرد یا پس از خوردن غذای سنگین و زیاد دچار درد می شوند. ممکن است ناراحتی با تنگی نفس، تعریق، تهوع یا تپش قلب همراه باشد.
آنژین صدری ناپایدار
آنژین صدری ناپایدار (unstable angina pectoris) عبارت است از افزایش اخیر در دفعات یا شدت آنژین که به ویژه با درد زمان استراحت همراه است. یا ممکن است به صورت دردی که به تازگی شروع شده است و با فعالیت کم ایجاد می شود تظاهر یابد. همچنین درد ممکن است پس از بروز آنفارکتوس قلبی ایجاد شده باشد این درد می تواند بیش از آنژین صدری پایدار طول بکشد و کمتر از آن به قرص نیتروگلیسرین زیر زبانی پاسخ دهد درمان عبارت است از اسپیرین، هپارین و داروهای ضد ایسکمی.

لیست گیاهان دارویی مؤثر در درمان آنژیتن صدری

هیچ محصولی یافت نشد.