صرع

صرع و گیاهان دارویی مؤثر در بهبود آن آن

صرع (epilepsy) نوعی بیماری است که در آن، اختلالات فعالیت الکتریکی طبیعی مغز موجب بروز حمله های تشنجی عودکننده با دوره های کوتاه مدتی از تغییر هوشیاری میشود. حمله تشنجی (scizure) یا حمله ناگهانی، رویدادی ناگهانی است که در اثر تخلیه های غیرطبیعی، بیش از حد و هماهنگ مجموعه ای از نورون های دستگاه عصبی مرکزی به وجود می آید تظاهرات این فعالیت غیرطبیعی دستگاه عصبی مرکزی، برحسب توزیع تخلیه ها می توانند از فعالیت تشنجی چشمگیر تا پدیدهای تجربی که به آسانی به وسیله مشاهده کننده قابل تشخیص نیست متغیر باشند حدود ۴۰ نوع مختلف حمله صرعی وجود دارد از هر ۱۰ مورد بیماری صرع، در ۶ مورد، علت زمینهای مشخصی وجود ندارد صرع بیماری روانی نیست ممکن است پس از آسیب یا تخریب مغز در اثر عفونت، سکته مغزی، تومور مغزی با ایجاد بافت جوشگاهی (اسکار) ناشی از ضربه به سر روی دهد استعداد نسبت به صرع ممکن است به صورت فامیلی موجود باشد.

صرع، شایع ترین اختلال جدی عصبی است که در تمام سنین روی می دهد. البته احتمال بروز آن در اوایل دورا کودکی و پس از ۶۵ سالگی بیشتر است عوامل برانگیزاننده حمله صرعی عبارتند از: مصرف الکل، تب، استرس، نور دستگاه های رقص نور، نور مانیتور کامپیوتر و بازی های کامپیوتری، موسیقی، خستگی، مطالعه، ریختن آب گرم بر روی سر، ازدیاد تهویه و ازدیاد دمای بدن در اثر آفتاب زدگی معمولا صرع کنترل می شود ولی به طور کامل به وسیله دارو درمان پذیر نیست. در موارد دشوار، جراحی توصیه می شود. همه علایم صرع در تمام مدت عمر ادامه می یابند و بعضی از آنها فقط محدود به مراحل خاصی از دوران کودکی هستند.

 

لیست گیاهان دارویی مؤثر در درمان صرع

هیچ محصولی یافت نشد.