بیماری هاری

بیماری هاری و گیاهان دارویی مؤثر در درمان آن

بیماری هاری (rabies) نوعی بیماری حاد و معمولاٌ کشنده ویروسی دستگاه عصبی مرکزی پستانداران است و از طریق برق جانور آلوده به انسان منتقل میشود. بیماری بیشتر از راه بزاق سگ، گرگ، خفاش، گربه و راکون آلوده انتقال می یابد. پس از گاز گرفته شدن فرد به وسیله حيوان الوده ویروس از راه مسیرهای عصبی به مغز و سپس به سایر اعضای بدن میرسد.

دوره نهفتگی بیماری ۱۰ روز تا ۱ سال است. پس از این دورده تب، بی حالی، سردرد گزگز و درد عضلانی ایجاد می شو.د پس از چند روز، التهاب مغز (انسفالیت) هذیان، اسپاسم های دردناک و شدید عضلانی، تشنج، فلج پاهاء، ترس از آب، افزایش تحریکات حسی، روی می دهد. هنگامی که ویروس هاری به دستگاه عصبی برسد درمانی ندارد درمان موضعی زخمهای آلوده به ویروس جانور کار ممکن است از ایجاد بیماری در انسان پیشگیری کند.

زخم باید با آب صابون و ماده ضدعفونی کننده تمیز شود زخمهای عمیق را میتوان با کوتر سوزاند و باید ایمیون گلبولين هاری را به طور مستقیم در قاعده زخم تزریق کرد پس از این که شخص دچار گازگرفتگی به وسیله حیوانی شده باید ۶ بار واکسن ضدهاری در روزهای ۱، ۳، ۷، ۱۴، ۲۸ و ۹۰ دریافت نماید.

 

لیست گیاهان دارویی مؤثر در درمان بیماری هاری

هیچ محصولی یافت نشد.