میخچه، جوش، زگیل

زگیل (Wart) نوعی رشد غیر طبیعی (توده یا تومور) کوچک و غیر سرطانی سلول های پوستی است که در اثر ویروس پاپیلومای انسان (VP1) ایجاد می شود بیش از صد نوع VPII وجود دارد و ممکن است به طور منفرد یا به شکل گروهی خوشه ای موجود باشد.

زگیل ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

  •  معمولی
  •  کف پا
  • مسطح
  • قیری
  • زگیل های تناسلی
  • و زگیل هلی نخی شکل

میخچه (clavus یا com) نوع خاصی از پینه است که معمولاً به شکل پوست مرده ای بر روی سطح نازک یا صاف و بدون موی پوست (به ویژه در ناحیه پشت انگشتان پا یا دست) ایجاد میشود. میخچه گاهی بر روی سطوح ضخیم تر پوست کف دست یا پا دیده میشود. در صورتی که پس از برداشتن میخچه به وسیله جراحی، فشار همچنان ادامه داشته باشد پوست به
رشد خود به شکل میخچه ادامه خواهد داد میخچه های سخت بر روی سطوح خشک و صاف پوست و میخچه های نرم بر روی سطوح نرم و مرطوب پوست اغلب در بین دو انگشت مجاورایجاد می شوند. در هر دو فرم، مزکز میخچه نرم نیست بلکه سفت است. پینه ها اگر چه اغلب در پا ایجاد می شوند ممکن است در هر نقطه از بدن نیز در واکنش به فشار متوسط و دایمی به وجود بیایند

هیچ محصولی یافت نشد.