بیماری سرخک

گیاهان دارویی و بیماری سرخک

سرخک (measles يا rubeola ) نوعی بیماری ویروسی حاد و بسیار مسری ۱ است که دستگاه تنفسی را مبتلا می کند و با بثورات (دانه های منتشر قرمز و برآمده پوستی) مشخص میشود. سن شیوع بیماری، ۵ تا ۱۰ سالگی است ولی در نوجوانان یا بزرگسالانی که واکسیناسیون کامل نشده اند نیز دیده میشود. عامل بیماری، نوعی پارامیگزو ویروس است که از طریق تماس مستقیم با قطرات ترشح شده از بینی، حلق و دهان فرد مبتلا، به ویژه در مرحله پیش درآمد (پرودرومال) انتقال می یابد.

بیماری سرخک measles
بیماری سرخک measles

انتقال غیرمستقیم از طریق مواد آلوده شده به ویروس به ندرت روی میدهد دوره کمون بیماری، ۷ تا ۱۲ روز است و به دنبال آن، مرحله دوم، یعنی مرحله پیش درآمد (مرحله پرودرومال) ایجاد می شود که با تب، بی حالی آب ریزش بینی، سرفه، التهاب ملتحمه، ترس از نور، بی اشتهایی و ایجاد دانه های کوپلیک که شبیهه دانه های شکر روی ژله قرمز هستند و ۱ تا ۲ روز قبل از ظهور بثورات پوستی ظاهر می شوند همراه است، التهابحلق (فارنژیت)، التهاب حنجره (لارنژیت) و ترشحات نای و برونش ایجاد میشوند و ممکن است دمای بدن به 39/4 تا 40 درجه سانتی گراد برسد. بثورات پوستی، در سومین مرحله بیماری ایجاد میشوند و به شکل نقطه های صورتی متمایل به قهوای و نامنظمی در اطراف خط موها، گوشها و گردن هستند. این دانه ها سپس به سرعت (طی مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت) به تنه و انتهاها انتشار می یابند و به رنگ قرمز و به شکل برجسته و متراکم در می آیند. تب، طی ۳ تا ۵ روز کاهش می یابد و بثورات به شکل مسطح و به رنگ قهوهای در می آیند و سپس به تدریج محو می شوند. عوارض سرخک عبارتند از عفونت گوش میانی، ذات الریه، برونشیولیت، لارنژیت انسدادی، التهاب حنجره و نای و گاهی التهاب مغز (آنسفالیت) و آپاندیسیت.

بهبود سرخک با گیاهان دارویی

  • چای گیاه دارویی مریم گلی باغی
  • گیاه دارویی شقایق نعمانی
  • ریشه تازه گیاه دارویی وراتروم
  • برای کاهش تب در سرخک از استامینوفن استفاده می شود.
  • تجویز مایعات زیاد مفید است اکثر کودکان مبتلا، طی ۱۰ روز پس از شروع بیماری به طور کامل بهبود می یابند و یک بار ابتلا به سرخک، موجب مصونیت دایمی نسبت به آن می شود.
  • واکسن سرخک در ۹ و ۱۵ ماهگی و به صورت واکسن سه گانه اوریون، سرخک، سرخجه (MMR) تزریق می شود

نمایش یک نتیجه