تراخم

trachoman (تراخم) در اصل واژهای یونانی به معنی چشم ناهموار (زبر) است. نوعی بیماری عفونی چشم و شایع ترین علت نابینایی عفونی در سراسر جهان است و ۸۴ میلیون نفر در تمام دنیا به آن مبتلا هستند و تقریباً ۸ میلیون نفر در اثر این بیماری دچار اختلال بینایی شده اند عامل بیماری، نوعی باکتری به نام کلامیدیا تراکوماتیس (Chlamydia trachomatis) است که از طریق تماس مستقیم با ترشحات چشم، بینی و حلق فرد مبتلا یا تماس با وسایل مورد استفاده وی (مانند حوله یا لیفی که به ترشحات مزبور آلوده شده اند) انتقال می یابد.

کودکان بیش از سایرین مستعد ابتلا به این عفونت هستند ولی اغلب نابینایی، قبل از بلوغ روی نمی دهد. تراخم کور کننده ی اندمیک (بومی) در مناطق دارای بهداشت فردی و خانوادگی ضعیف روی می دهد عوامل بسیاری به طور مستقیم با ایجاد تراخم در ارتباط هستند. این عوامل عبارتند از: در دسترس نبودن آب سالم، فقدان توالتهای صحرایی، فقر، مگس، تماس نزدیک با گاو، جمعیت زیاد و برخی موارد دیگر. کثیف بودن صورت و چشم کودکان، انتقال ترشحات آلودهی چشم را از یک کودک به کودک دیگر تسهیل می کند. بیشترین سرایت تراخم در داخل افراد یک خانواده روی می دهد.

بیماری با نشانه های التهاب ملتحمه (کنژنکتیویت) یا تحریک چشم و قرمزی آن آغاز می شود. التهاب ملتحمه، «تراخم فعال» نامیده می شود و معمولاً در کودکان و به ویژه در سنین پیش از دبستان روی می دهد و با برجستگی های ناهموار در سطح زیر پلک بالا، و التهاب غیراختصاصی و ضخیم شدگی آن مشخص می شود که به آنها فولیکول ملتحمه یا مراکز زایای لنفوئید می گویند.

 

لیست گیاهان داویی مؤثر در بهبود و درمان تراخم

هیچ محصولی یافت نشد.