گل بنفشه وحشی Viola odorata L

5.00 خارح از 5 بر اساس امتیاز 1 مشتری یک پیش نمایش بنویسید

برای آگاهی از قیمت محصول تماس بگیرید
شماره تماس: ۰۹۱۸۹۷۴۱۱۴۲ - ۰۹۱۸۱۷۶۱۶۳۳

گیاه دارویی بنفشه وحشی به فارسی (بنفشه) و (بنفشه وحشی) و در کتب طب سنتی با نام «بنفسج» نامبرده می شود.

 • بنفشه از نظر طبیعت طبق رأی حکمای طب سنتی سرد و مرطوب است و از نظر خواص معتقدند که مسهل صفرا می باشد و عطش، حدت خون، تبهای گرم و خفقان را تسکین می دهد.
 • اگر در این موارد با ماء الشعیر و آلو خورده شود اثر آن بیشتر است و برای نزله، زکام، سرفه و سرماخوردگی و ناراحتی های معده و کبد و طحال و درد کلیه چه از طریق خوردن و چه از طریق ریختن و مالیدن دم کرده آن روی عضو و یا استفاده از ضماد آن نافع است.
 • بوییدن گل تازه بنفشه خواب آور است.
مقایسه
اشتراک گذاری در:

مشخصات گیاه دارویی بنفشه وحشی

گیاه دارویی بنفشه وحشی به فارسی (بنفشه) و (بنفشه وحشی) و در کتب طب سنتی با نام «بنفسج» نامبرده می شود. به فرانسوی آن را Violette و به انگلیسی Blue violet , Violet Viola گویند. گیاهی است از خانواده Violaceae دارای گونه های مختلفی است. در زیر نام علمی چند گونه آن را که از نظر خواص دارویی بیشتر مورد توجه هستند، در زیر شرح داده می شود. بنفشه معطر وحشی. به فرانسوی Violette odorante و Violette des haies و به انگلیسی Sweet Violet, Violetگفته می شود. نام علمی آن Viola odorata L. می باشد. به هندی نیز بنفشه گفته می شود.

گل بنفشه وحشی Viola odorata L
گل بنفشه وحشی Viola odorata L

محل و زمان رویش گل بنفشه

گل بنفشه معطر گیاهی است وحشی چند ساله دارای گلهای بسیار معطر به رنگ بنفش تیره که در بهار ظاهر می شود. ریشه آن دونده طویل و برخلاف گل آن بدبو می باشد. گیاه خیلی کوچک است. برگهای آن متناوب می باشد. تکثیر آن با تقسیم بوته پس از خاتمه گل دادن در پاییز و یا با کاشت بذر در خزانه و انتقال نهال کوچک آن در بهار در زمین اصلی می باشد. این گیاه در آب و هوای معتدل و نقاط سایه دار اغلب مناطق دنیا می روید. در ایران در اغلب نواحی معتدل به طور خودرو دیده می شود. در دامنه های البرز، کندوان، کرج، هرزویل، دامنه های مرطوب راه عمارلو، کبوتر چاک و  رودبار شناسایی شده است. از گل و ریشه و در برخی موارد از برگ و تخم این گیاه نیز در طب سنتی به عنوان دارو استفاده می شود.

خواص درمانی گیاه دارویی بنفشه وحشی

 • در هند از بنفشه به عنوان معرق و برای کاهش تب استفاده می شود.
 • از گل بنفشه به عنوان نرم کننده و در موارد اختلالات صفراوی و ناراحتیهای ریه ها مصرف می شود.
 • از گل بنفشه شربتی درست می کنند که برای رفع ناراحتی های بچه ها مفید است.
 • از ریشه آن به عنوان قی آور استفاده می شود.
 • بنفشه از نظر طبیعت طبق رأی حکمای طب سنتی سرد و مرطوب است و از نظر خواص معتقدند که مسهل صفرا می باشد و عطش، حدت خون، تبهای گرم و خفقان را تسکین می دهد.
 • اگر در این موارد با ماء الشعیر و آلو خورده شود اثر آن بیشتر است و برای نزله، زکام، سرفه و سرماخوردگی و ناراحتی های معده و کبد و طحال و درد کلیه چه از طریق خوردن و چه از طریق ریختن و مالیدن دم کرده آن روی عضو و یا استفاده از ضماد آن نافع است.
 • بوییدن گل تازه بنفشه خواب آور است.
 • اگر هر روز 8-15 گرم از گل خشک آن به طور گرد مخلوط با آب سرد تا چند روز خورده شود برای رفع اسهال صفراوی نافع است و اگر 15 گرم ساییده گل آن با 25 گرم شیر خشک و 25 گرم شکر سرخ خورده شود، مسهل سريع العملی است.
 • ریختن چند قطره از دم کرده بنفشه در بینی برای باز کردن تنفس و رفع خشونت سینه و زکام خیلی نافع است.
 • اگر دم کرده آن را با گل بابونه روی سر بریزند رفع سردرد می کند.
 • اسراف در خوردن آن موجب ضعف و باعث سنگینی معده و آشفتگی حال می شود و در این قبیل موارد باید انیسون خورد.
 • مقدار خوراک از جرم گل خشک یا برگ بنفشه حداکثر تا 25 گرم و در دم کرده ها تا 50 گرم است.
 • گل بنفشه را در موقع تهیه نباید زیاد جوش داد زیرا اثر آن کاسته می شود و دم کرده آن همیشه بهتر است.
 • معمولاً با شکر سرخ خورده می شود و اگر با آلو و عناب و تمر هندی و شاتره و هلیله خورده شود مسهل قویی می باشد.
 • خوردن آب برگ بنفشه که با ثلث آن شکر مخلوط شود برای عارضه خروج مقعد اطفال مفید است.
 • ریشه بنفشه قی آور است.
 • روش تهیه شربت بنفشه: گل بنفشه تازه 100 گرم، آب مقطر به اندازه کافی و قند 380 گرم. گلها را از بن سبز آن جدا کرده و مدت 12 ساعت در 200 گرم آب جوش دم کنند و از پارچه تمیزی با فشار رد کنند و صاف کنند و صاف شده را بگذارند ته نشین شود و صاف روی آن را بردارند، و با شکر سرخ مخلوط کرده در حمام ماریه قند را در آن حل کنند. این شربت خلط آور و کمی ملین است و مقدار خوراکی از آن 20-40 گرم می باشد.
 • تیزان بنفشه: گل بنفشه خشک پاک کرده 8 گرم، آب 100 گرم. این دو را مخلوط کنید و بگذارند خوب خیس بخورد و صاف کنند و یا دم کرده و صاف کنند و فنجان فنجان در روز بیاشامند خلط آور و ملین است.
 • برای تهیه مسهل اطفال 16 گرم گل بنفشه را در 500 گرم آب دم می کنند، مسهل خوبی است.
 • شربت ترکیبی خوشمزه بنفشه که کودکان با میل می خورند و مسهل سودا و بلغم است: زنجبیل 11 گرم، مصطکی 11 گرم، قرنفل 11 گرم، قاقله 11 گرم، گل سرخ 11 گرم، بسفایج 19 گرم، سنا مکّی 19 گرم، سقمونیا 19 گرم، تربد سفید که تراشیده باشد و با روغن بادام چرب شده باشد 8 گرم، گل بنفشه 8 گرم، شربت بنفشه 70 گرم، شربت نیلوفر 70 گرم، شربت گاو زبان 70 گرم، ترنجبین 100 گرم، شیرخشت 100 گرم، آب آلو بخارا 150 گرم، آب تمر هندی 150 گرم، و مشک 3/5 گرم. ابتدا سقمونیا و گل بنفشه را مخلوط کرده و خوب نرم بسایند و با سایر اجزاء جامد یاد شده که خوب کوبیده و بيخته شده اند مخلوط نمایند. بعد ترنجبین و شیرخشت را در گلاب حل و صاف نموده و با شربتها و 400 گرم قند مخلوط کرده قوام بیاورند بعد سایر داروهای کوبیده و ساییده شده و بیخته را در آن بریزند و خوب به هم بزنند تا کاملاً مخلوط شود. مقدار مصرف از این شربت 10-20 گرم هر بار است.
 • روش تهیه جوشانده ترکیبی بنفشه که برای نرم کردن سینه و به عنوان خلط آور قوی مصرف می شود: گل بنفشه، گل خطمی، گل پنیرک، گل شقایق، گل رجل القط، پای خر، بوصیر را به نسبت مساوی مخلوط کرده و دم کرده ای بر مبنای 5 گرم از مخلوط فوق در هزار گرم آب جوش تهیه و پس از صاف کردن، فنجان فنجان مصرف کنند.
گل بنفشه وحشی Viola odorata L
گل بنفشه وحشی Viola odorata L

ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی بنفشه وحشی

در ریشه بنفشه معطر گلو کوزید و متیل سالیسیلات یافت می شود. از ریشه بنفشه یک آلكالوئيد به نام ویولین و یک گلی کوزید به نام ویولاکوئرسیترین که احتمالاً مشابه روتین است و یک ساپونین به دست می آید. در ریشه ها و غنچه ها و برگهای بنفشه ترکیب متیل سالیسیلات در شکل گلوکوزید وجود دارد. و پولین پس از اینکه از ریشه بنفشه استخراج شد به شکل گردی است سفیدرنگ با طعم تلخ و تند که در آب کم حل می شود ولی در الکل حل نمی شود و قی آور است. بنفشه دارای مقدار کمی اسانس با بوی مطبوع است و برگ آن نیز دارای مقدار کمی آنتوسیانین می باشد.

1 دیدگاه برای گل بنفشه وحشی Viola odorata L

 1. نمره 5 از 5

  سارا

  گل بنفشه وحشی به صورت خشک شده ست درسته؟

  • رستم پور

   بله درسته
   جهت سفارش با این شماره تماس حاصب فرمایید
   09181761633 : رستم پور

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *